19 April 2012

MEMBUAT 'MUD-BALL' BERSAMA PELAJAR-PELAJAR IPGKSAH DAN SMKCFB

 Program ini diadakan bertujuan melatih para pelajar IPKSAH dan SMKCFB untuk merasa pengalaman membuat 'mud-ball'. Selepas 2 minggu para pelajar ini juga akan melontar 'mud-ball' yang dibuat sendiri ke dalam Sungai Petani untuk rawatan kualiti air. Bertempat di River Care Centre Sungai Petani jam 2.00 petang.
Para pelajar diberi taklimat ringkas

Pelajar-pelajar SMKCFB sedang tekun membuat 'mud-ball'

Pelajar IPGKSAH

Pemenang membuat 'mud-ball' paling banyak dan cepat

Bergambar beramai-ramai selepas selesai acara