15 Ogos 2008

KEM RIVER RANGER FASA 1
Kem kesedaran ini telah diadakan di Damai Park Resort Merbok pada 12 hingga 14 Ogos 2008. Objektif program ini ialah:

- Untuk mewujudkan 'smart-partnership' antara JPS dan JPN.
- Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar.

- Memupuk rasa tanggungjawab yang berterusan kepada para pelajar yang dilantik sebagai 'River Ranger' menerusi program 'One State One River'.
- Peserta yang terlibat dalam fasa 1 akan dilantik sebagai fasalitator kepada rakan sebaya dalam program fasa 2 nanti.
Aktiviti yang telah dijalankan :

- Para pelajar telah dibawa ke Sungai Sungai Petani dimana terdapat banyak punca-punca pencemaran yang terdapat di sepanjang sungai tersebut.

- Kajian kualiti air telah dijalankan bagi mengenal pasti kualiti air Sungai Petani.

- Para pelajar juga dibawa melawat hulu sungai yang bersih dan kajian kualiti air juga telah dijalankan supaya pelajar dapat membezakan antara kedua-dua kawasan sungai.