28 November 2007

RIVER RANGER - KEM KESEDARAN ALAM SEKITAR, ENVIROCAREKIDS 2007,Envirocarekids 2007

Seramai 80 orang pelajar telah menjayakan kem ini bertemakan sungai dan pemeliharaannya. Objektif kem ini adalah:-
I) Memberi pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar dan masalah-masalahnya.
II) Lebih peka, sedar dan prihatin terhadap isu alam sekitar.
III) Berpeluang melibatkan diri secara aktif bagi mengenalpasti masalah alam sekitar dan cadangan penyelesaiannya.