22 September 2008

Hari Pemantauan Kualiti Air Sedunia Tahun 2008Para Pelajar melawat Loji Rawatan Air dan Tapak Pelupusan Sampah.Hari Pemantauan Kualiti Air Sedunia Tahun 2008 telah dirasmikan pada 18 September 2008 bertempat di SMK Teloi Kanan. Seterusnya satu kem kajian kualiti air telah diadakan di Kem Pertahanan Awam Baling. Sebanyak 35 buah sekolah di Daerah Baling dan Sik telah menyertai kem tersebut. Kajian kualiti air secara kimia dan biodiversiti telah dibuat di Gua Gendang dan Tasik Kroh. Para Pelajar juga telah diberi pendedahan tentang keadaan sungai dan alam sekitar melalui program 'Larian Sungai' sejauh 3 km sepanjang Sungai Ketil.

Kajian kualiti air yang dijalankan di Gua Gendang dan Tasik Kroh.
Larian Sungai