15 Disember 2013

Kem 'Train of trainers' di Pulau Payar

Kem ini telah diadakan pada 8 hingga 10 Disember 2013 bertempat di Pulau Payar. Peserta adalah terdiri daripada fasilitator program kesedaran alam sekitar daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perhutanan, JAbatan Perhilitan, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Pengairan dan Saliran, Lembaga Sumber Air Negeri dan tenaga pengajar adalah dari Kementerian Pendidikan Kedah. 

Aktiviti BBQ

Permainan berkumpulan

Aktiviti permainan mengangkat timba berisi air menggunakan kaki


Pemandangan Pulau Payar dari Jeti

Add caption


Menikmati keindahan pulau di waktu pagi